Laenutaja meelespea

  • Laenutuse hinnad on vahemikus 6 - 50 eurot.
  • Laenutusel on nõutav tagatis summas 6-50 eurot. Tagatis peab olema sularahas!
  • Tagatisraha tagastatakse kostüümi õigeaegsel tagasi toomisel.
  • Laenutus on kuni kolmeks päevaks.
  • Laenutamisel palume esitada pildiga dokument.
  • Kui tagastus jääb hiljaks, on meil õigus tagatisrahast 50-100% kinni pidada.
  • Hoidke laenutatud asju, ärge neid pahatahtlikult rikkuge.
  • Laenutatud asjad palume õigeaegselt tagastada.
OLETE IKKA JA JÄLLE OODATUD!